RDP Associates
View all Blog Posts

DE FINANCIERINGSPUZZEL BINNEN HET MKB

October 24, 2018 | 10:06 pm BY Patrick Verdoold | Uncategorized

Pizzafinanciering, gestapeld financieren of de financieringspuzzel?

Het zijn woorden waarbij wordt aangegeven dat financieren uit meerdere stukjes kan bestaan, maar gebeurt dat ook voldoende?

Op 16 oktober 2018 is het rapport “Hoe de MKB-adviseur de financieringspuzzel maakt” gepubliceerd door onder andere Hogeschool Amsterdam en Hogeschool Utrecht. Een duidelijk geschreven rapport over de rol van adviseurs bij financieringen in het MKB. In het rapport komt duidelijk naar voren dat de positie van de traditionele banken nog steeds zeer sterk is bij de adviseurs.

Er is de afgelopen jaren veel geschreven over het combineren van diverse financieringsvormen en natuurlijk, er zijn nieuwe partijen bijgekomen. Toch is het stapelen van financieren niet iets nieuws. Bij de financiering van een overname of startend bedrijf is een bekende uitspraak: “family, friends and fools”. Deze uitspraak komt denk ik uit de Amerikaanse praktijk. In dat land was het gebruikelijk dat je eerst bij deze groep probeert (een gedeelte van) de benodigde financiering op te halen. Voor het restant werd dan een beroep gedaan op de bank. Ook dat is stapelen. Net als het leasen van machines en auto’s of het voorfinancieren van debiteuren. Het doel is om uiteindelijk de aanschaf van een bedrijfsmiddel of de ontwikkeling van een product te kunnen betalen.

In het rapport schrijven de onderzoekers dat de kennis en ervaring van subsidies bij adviseurs ontbreekt. Het ontbreken van deze kennis is in mijn ogen een gemiste kans om uiteindelijk het doel te bereiken.

Hoe komt het nu dat er bij de advisering van de financieringspuzzel door adviseurs beperkt gebruik gemaakt wordt van subsidies?

Ik denk dat het te maken heeft met onderstaande factoren:

  1. Tijd: De adviseur wil snel een oplossing bieden voor de MKB’er. Het aanvragen van een subsidie en het proces tot goedkeuring neemt soms enkele maanden in beslag, zoveel tijd is er vaak niet.
  2. Onbekend maakt onbemind: Veel adviseurs komen uit de accountancy of het bankwezen en hebben weinig tot geen ervaring met subsidies.
  3. Onzekerheid: de kans van slagen bij subsidies verschilt heel erg per vorm. De adviseur ervaart veel onzekerheid en wil graag een werkbare oplossing bieden.

Wat is hier te doen?

  1. Tijd: Het enige advies dat ik hierop kan geven is: “Begin op tijd!” Zolang er geen duidelijkheid is over de hoogte van de goedgekeurde subsidie, houd dan geen rekening met een opbrengst uit subsidie. Hoe mooi is het als uiteindelijk de subsidie wordt verleend en er hierdoor meer mogelijk is voor de MKB’er.
  2. Onbekend maakt onbemind: Mijn advies is: “Zoek het uit en probeer het”. Er zijn veel adviesbureaus actief in de markt die telefonisch een eerste inschatting kunnen geven.
  3. Onzekerheid: Er zijn regelingen die een grotere mate van zekerheid geven voor de toepassing. Een voorbeeld hiervan is de WBSO. Deze regeling richt zich op Speur en Ontwikkelingswerk en het gaat hierbij met name om technische vernieuwing binnen de eigen onderneming. Op het moment dat de aanvraag voldoet aan de regelgeving, is de kans vrij groot dat deze aanvraag wordt goedgekeurd. De WBSO is echter geen subsidie, maar biedt korting op de loonkosten. Dit is met name een oplossing om de loonkosten te beperken bij het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.

Als je niet bekend met subsidies, richt je in het begin dan met name op het laaghangend fruit en ervaar ook als adviseur de mogelijkheden die er zijn. Gebruik hiervoor specialisten zoals je soms ook een notaris, fiscalist of advocaat inschakelt. Zij zorgen voor tijdswinst vanwege de ervaring, zijn bekend met de regelingen en kunnen een reële inschatting geven van de mogelijkheden om de onzekerheid te beperken.

RDP Associates B.V. beschikt over deze specialisten en heeft dit gekoppeld aan een internationaal netwerk. Een eerste telefoontje met ons kost niets!

Contact us to schedule an appointment for a free assessment.

Contact us to schedule an appointment for a Free Assessment. We can help determine your eligibility for tax credits and grants and share more information about innovation funding.

Contact us

Subscribe to our mailing list

Please indicate if you would like to receive region specific information:

This site uses cookies and stores your country location. If you block cookies, certain features of this site may not function.
Learn more about Cookies | Got it!